GW 004

GENTLE WU系列经典FLATBA黑色太阳镜。其方形型态及柔和的曲线设计,适合不同脸型及日常搭配。镜腿外端添加GENTLE WU系列独有 “GW”金属标识,彰显品牌风格。黑色蔡司镜片提供高效UV防护。

货品编号:
20XG01000Z007M 品牌: GENTLE MONSTER
材质:
板材材质
造型:
方形
性别:
中性
  • 颜色
  • -+

商品详情

  • 品牌:GENTLE MONSTER
  • 所属分类:GENTLE WU系列
  • 商品编号:GW 004 01
B在线客服